THANH LỌC & BẢO VỆ DA KHỎI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG & ÁNH SÁNG

  • Điều trị & bảo vệ da toàn diện trước các tác nhân ô nhiễm từ môi trường & ánh sáng
  • Giảm tốc độ lão hoá của cấu trúc & bề mặt da do tác động có hại của ô nhiễm, ánh sáng xanh bằng cách điều chỉnh các phản ứng hoá sinh ở tế bào

Hoạt chất chính: LIGNACELL, LIGHT’ENSIS

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.