Hiển thị tất cả 5 kết quả

PHỤC HỒI ĐỘ ẨM CHUYÊN SÂU

HỆ THỐNG KHUẾCH TÁN NƯỚC TRONG DA

Ericson Laboratoire đã có 1 bước tiến xa trong trị liệu chuyên nghiệp cung cấp độ ẩm cho da. Nồng độ hoạt chất cao để tác động cùng lúc tới các thông số khác nhau về độ ẩm của da

Công thức của dòng hàng Hydra Advanced giúp phục hồi, duy trì và tối ưu hoá cân bằng hydrolipid cho làn da khô và thiếu nước bằng cách bổ trợ cơ chế giữ ẩm và củng cố hàng rảo bạo vệ tự nhiên của da

Hoạt chất chính

  • Osmocella – Thẩm thấu: Tạo thuận tiện cho quá trình khuếch tán nước trong da
  • Hydroceryl AQP3 – Khuếch tán: Đẩy mạnh quá trình vận chuyển nước từ trung bì đến thượng bì
  • Trehaline – Khoá ẩm: Duy trì độ ẩm, khôi phục chức năng hàng rào bảo vệ
  • Cicaltane – Sửa chữa: Sửa chữa lớp tế bào sừng (Ceramides) và lớp giữa biểu bì và hạ b